Služby

Inžinierska činnosť

Výrobky

Technológie

Vývoj

Projekty

On-site support

 • definovanie požiadavky
 • výber riešenia
 • tvorba modelu/prototypu
 • vyhodnotenie, testovanie  prototypu
 • vylepšovanie modelu / prototypu
 • kusová/sériová výroba
 • design pre strojárenské aplikácie
 • návrh a výroba prototypov
 • jednoúčelové prípravky a zariadenia
 • návrh a výroba priemyselných aplikácií
 • manipulačná technika vo výrobe
 • zákaznícke skladové aplikácie
 • spracovanie kovov
 • povrchová úprava kovov
 • brúsenie, leštenie
 • školenia
 • vývoj, technické a technologické riešenia
 • využívanie ekologických a recyklovateľných materiálov
 • opakovatelnosť
 • kvalita
 • vysoká životnosť výrobkov
 • hospodárna a ekologická využiteľnosť
 • vysoká pridaná hodnota výrobku
 • administrácia projektov
 • technická podpora zákazníka a subdodávateľských firiem
 • audit a zastupovanie zákazníka u dodávateľa
 • technická príprava výroby a nábeh výroby až po odsúhlasenie predsériovej výroby
 • technická podpora
 • spracovanie a vyhodnocovanie dát
 • optimalizácia výrobných tokov a výrobných technológií