už viac ako 10 rokov na trhu technologických riešení

SMT výroba: Úložné prvky pre skladovanie komponentov

20.7.2020 Organizované uloženie SMT komponentov v regáloch patentovaným systémom holderov, ktoré zabezpečujú bezpečné, prehľadné skladovanie komponentov, minimalizácia možnosti poškodenia komponentov manipuláciou. Komponenty nebudú viac kontaminované prachom, nie je nutné ich pravidelne čistiť od možného prachu. Držiaky sú modifikovatelné preskrutkovaním na iný rozmer reelov.

SMT výroba: Bezpečnostné kryty dopravníkových systémov

20.10.2020 Kryty slúžia ako bezpečnostný prvok a zároveň ako ochrana pracovníkov na pracovisku ako aj zábraňuje pádu predmetov na dopravník, bráni poškodeniu výrobku na dopravníku, zabraňuje usadzovaniu prachu a stabilizuje teplotu.

SMT výroba: Držiaky etikety pre reel holder

20.7.2019 Držiak je určený na označovanie komponentov QR alebo čiarovým kódom s ľubovolným umiestnením na reel holder

SMT výroba: Úložný systém rámy pre printre

20.7.2015 Úložný systém pre rámy, ktorý slúži pre bezpečné uloženie stencilov, kde ich chráni pred poškodením a prachom. Kladkový systém zlepšuje ergonómiu manipulácie s rámom, je odnímatelný pre jednoduchú údržbu. Kladkový systém odoláva bežným rozpúšťadlám, je možné ho čistiť bežnými priemyselnými čistiacimi prostriedkami. Veľkosť a konštrukcia môže byť modifikovaná v závislosti od rozmerov rámov.

Výroba: Konštrukčné lepené spoje namiesto zvaru - upevnenie pántu

20.5.2016 Designové spojenie je použiteľné všade tam, kde nemôžeme použiť skrutkový spoj a môžeme spájať rôznorodé materiály ako napr. sklo+hliník, hliník + oceľ atď. 

SMT výroba: Mobilné pracovisko - stôl s perforovanou plochou

20.5.2019 Toto zariadenie slúži na zabránenie prenášaniu prachových častíc a otrepov z DPS pri manipulácii - vkladaní do magazínov / triedení. Pod perforovanou plochou sa nachádza zberná nádoba, ktorá zachytáva prachové častice.

Domov / Relax: Lepené spoje na zábradlí?

30.7.2018 Designové zábradlie bez skrutkových spojov a zvarov. To bola požiadavka, ktorá bola výzvou pre návrh zábradlia pomocou lepených spojov. Konštrukcia 15m dlhého zábradlia okolo bazéna je kombináciou nehrdzavejúcej ocele a skla. Na dlažbuje zábradlie upevnené lepeným spojom, kde sa nachádzajú aj odtokové kanály na vodu. 

 

Balenie / výroba: Počítadlo krabíc

20.5.2017 Počítadlo slúži na počítanie zabalených krabíc pre operátorov, kde je zložité zabezpečiť automatizovanú linku z dôvodu rýchlej zmeny výroby. Počítadlo v linke zabezpečuje kontrolu presného počtu krabíc, ktoré majú byť vyrobené.

Výroba: Optimalizácia procesov: Ako správne brúsiť zvary pred lakovaním

20.5.2016 Správne opracovanie povrchov kovov je benefit nielen pre koncového zákazníka ale aj pre výrobný proces v každej firme, ktorá spracúva kovy hlavne zváraním. V niektorých prípadoch sa zvary obrusujú pre dosiahnutie kompaktnosti povrchu. Často je nutné dosahovať rovinnosť povrchu pracnými opravárenskými metódami ako tmelenie, čo významne predlžuje výrobný čas predražuje proces. 

SMT výroba: Prípravok na osádzanie LED svetiel

20.5.2016 Prípravok určený pre sériovú výrobu LED svetiel, ktoré sú osádzané na hliníkové alebo medené DPS. Prípravok zabezpečuje vysokú presnosť pozície dosky počas celého procesu výroby

 

 

   
   
   

Kontaktujte nás

Ak Vás naša firma zaujala, môžete nás kontaktovať: